E-Defter

e-Defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. e-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir? 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabilir. Anonim ve limited şirketlerin e-defter tutabilmesinin şartları nelerdir? […]

E-Defter

Nisan 27, 2010 E-Defter

Hem kağıt, hem zaman tasarrufu sağlayan e-defter uygulamasına uyumlu yazılımlar arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onay alan ilk çözümlerden biri de Netsis oldu.