Ürün Karşılaştırma

1209214_411427502302962_154969273_n

 • Oracle
 • İşletme/Holding Desteği
 • Şube Desteği
 • Proje Kodu Uygulaması
 • Çoklu Dil
 • Dövizli İşlemler
 • Kullanıcı Sayısı Sınırı
 • Kurumsal Karne
 • Dinamik Kodlama
 • SMS
 • NetOpenX
 • NDI.Net (ASP)
 • E-Posta
 • Raporlama
 • Netsis Developer Framework (NDF)
 • İş Onay Sistemi
 • E-fatura
 • İş Akış Yönetimi
 • Kullanıcı Kontrolü
 • Log
 • Kayıt Bazı Güvenlik
 • Alan Bazı Doğrulama Güvenliği
 • Form Bazı Alan Güvenliği
 • Merkezi Kimlik Denetimi
 • Merkezi Kimlik Denetimi MS Ac. Dic.
 • Fatura/İrsaliye
 • Sevk/Yükleme
 • Talep/Teklifi
 • Sipariş Yönetimi
 • Plasiyer Takibi
 • Koşul Uygulaması
 • İthalat/İhracat
 • CRM (Müşteri Yönetim Sistemi)
 • CRM Satış Otomasyonu
 • NetCRM Web
 • NetCRM SaaS (Hizmet olarak yazılım)
 • E-Netsis.Net (Web tabanlı satış)
 • Dağıtım Uygulamalar
 • Müstahsil Makbuzu
 • Kantar
 • Dış Ticaret Modülü
 • Stok Takibi
 • Lokal Depo Takibi
 • Seri/Lot
 • Barkod Takibi
 • Karma Koli
 • Esnek Yapılandırma
 • Sipariş Revizyon
 • Netsis Sipariş Önerisi
 • Dinamik Depo
 • Kalite Kontrol
 • Müşteri/Satıcı Takibi
 • Nakit Yönetimi
 • Çek/Senet Takibi
 • Risk Takibi
 • Online Bankacılık
 • Kredi Kartı
 • Banka Modülü
 • Şubeli Cari
 • Genel Muhasebe
 • Entegrasyon
 • Şubeli Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • IAS/FAS (UFRS)
 • Şubeli Maliyet
 • Proje Bazlı Maliyet
 • e-Defter
 • Ürün Reçetesi
 • İş Emri Takibi
 • Üretim Akış Kontrol
 • Reçete Revizyon Sistemi
 • Anlık Üretim Planlama
 • Alternatif Malzeme Takibi
 • Fabrika Bakım
 • Ürün Konfigüratörü
 • Çizelgeleme
 • MRP I /MRP II
 • Ana Üretim Planlama
 • İleri Üretim Planlama
 • Bordro Takibi
 • Personel/Ücret Skalaları
 • Personel/Fark
 • Personel/Harcırah
 • Personel/İzin
 • Personel/Encryption
 • İnsan Kaynakları
 • B2E (Çalışan Portalı)
 • Demirbaş ve Amortisman Takibi
 • Demirbaş/Zimmet
 • Demirbaş/Leasing, Yatırım İnd.
 • Demirbaş/Ser. Fonu Akt.